Palleløfter Sikkerhedsliste

 1. Brug ikke en Ergolift palleløfter, medmindre du er uddannet, kvalificeret og autoriseret til at gøre det, og har læst brugervejledningen.
 2. Brug kun denne palleløfter fra førerens position.
 3. Kend palleløfterens knapper og hvad de gør.
 4. Før du bruger palleløfteren, skal du altid dreje nøglekontakten til OFF og frakoble truckens batteristik (medmindre denne vejledning fortæller dig noget andet).
 5. Brug ikke denne palleløfter, hvis den skal repareres, eller hvis den på nogen måde er usikker.
 6. Hav ikke ure, ringe eller smykker på, når du arbejder med palleløfteren.
 7. Følg de planlagte smørings-, vedligeholdelses- og inspektionstrin.
 8. Rengør hydraulikvæske, olie eller fedt, der er lækket eller spildt på gulvet.
 9. Overhold nøjagtigt sikkerheds- og reparationsanvisningerne i denne vejledning. Spring ikke over hvor gærdet er lavest.
 10. Parkér altid palleløfteren indendørs.
 11. Brug ikke åben ild i nærheden af palleløfteren
 12. Parkér ikke palleløfteren i et køligt opbevaringsområde natten over.
 13. Brug ikke benzin eller andre brændbare væsker til at rengøre dele.
 14. Vask ikke palleløfteren med en slange.
 15. Du bør ikke modificere palleløfteren, før du har kontaktet din lokale, autoriserede Toyota-forhandler for at modtage skriftlig fabrikantgodkendelse.